Kategoria Książka

Wszystko, czego nie miała

Dawid Waszak Wszystko, czego nie miała   Prolog Otworzyłam oczy, ale zobaczyłam tylko ciemność. Spojrzałam w sufit. Chyba w sufit, bo w górze czaiła się czarna otchłań. Czułam wokół mnie nicość. Pustą przestrzeń, w której byłam tylko ja. Chyba tylko…